Det personlige lederskab

DET PERSONLIGE LEDERSKAB

Handler om

 • Sammenhæng i værdi, metode og handling
 • Fortolkningsevne
 • Troværdighed
 • Mådehold 
 • Refleksion
 • Selvrefleksion
 • Argumentation
 • Retorik 
 • Personlig udvikling til gavn for dig selv men nok så væsentligt, virksomheden og dine medarbejdere
 • Integritet

Hvordan gør vi?

 • Først lytter vi
 • Så indkredser vi værdikonflikter og eventuelle selvmodsigelser
 • Så starter vi en fælles
  underøgelse, en gensidig filosofisk dialog om f.eks: 
 • Arbejdsmiljø
 • Lederskab 
 • Konfliktforståelse
 • Troværdighed
 • Sandhed
 • Ligeværdighed
 • Eller noget helt andet.

  Det kommer an på dig som leder og virksomhedens behov.

 Vi tænker sammen

 • Hver for sig 
 • Og i forlængelse af hinanden
 • Vi ser på de skjulte antagelser
 • De peronlige træt i vores dialog
 • De almene træk i vores dialog 
 • Vi tænker abstrakt
 • Vi tænker konkret
 • Vi tænker praktisk
 • Så orienterer vi os mod konsensus
 • Så konkluderer vi eller lader dialogen hænge til vi ses igen
  og har mulighed for at fortsætte hvor vi slap.


Hvor vil vi gerne lande?
Mit mål er aldrig at løse virksomhedens eventuelle problemer endsige dine dilemmaer som leder. Mit mål er snarere at kvalificere dig til at arbejde med den iflosofiske dialog fra mange vinkler og på den baggrund styrke:

 • Dit forhold mellem din egen selvrefleksion og væsentligt medarbejderens refleksion 
 • Din fortolkningsevne
 • Din integritet
 • Din moralske habitus 
 • Evnen til at argumentere
 • Evnen til at stå sikkert og mindre skråsikkert
 • Mit udgangspunkt er altid: Vid bedre, hvad du allerede ved.
 • Vid, hvad du ikke ved.
 • Mindst halvdelen af svaret ligger i måden, man stiller spørgsmålet på.

Copyright © Alle rettigheder forbeholdes

Kontakt os

+45 28 14 62 86


CVR-nummer, 33555504

Følg os